Symjekurs for våren 2021

Påmelding til symjekurs for våren 2021 ligg no ute på tryggivann.no

Kursa foregår i symjebassenget ved Hovdebygda Skule.

Våre dyktige instruktørar er klar til å ta imot nye barn på begynnarnivå og vidaregåande kursnivå.

For å velje rett kurs går du inn på symjekurs til venstre på denne sida, og der finn du også ein nivåveljar og informasjon om kurstrappa over korleis symjeopplæringa går i trinn. For å gå til neste nivå, skal ein ha greidd alle delmåla. Vi flytta barna til neste nivå når dei greier det. Du finn også link til tryggivann.no

For påmelding søk opp Møre og Romsdal, Ørsta, Hovdebygda og 1. halvår 2021.

Om ein ikkje har profil på tryggivann, må ein først lage ein på den føresette og deretter på barnet.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på symjekurs@gmail.com eller 911 85762.

Symjekurs for vaksne

Vi har ft. ikkje sett opp symjekurs for vaksne.

Lyst å lære deg brystteknikk?
Lyst å lære deg brystteknikk?

- Vasstilvenjing, flyte, gli. (nybegynnar)

- Crawl frå start (krev at ein er trygg i vatn, kan flyte og symje litt)

- Teknikkurs crawl (vidarekomne)

Kurspris kr 1600,-

 Vasstilvening/ flyte/gli for vaksne (crawl nybegynnar)

 

 Målgruppe:

Vaksne over 16 år som ikkje kan å symje, men treng å bli komfortabel i vatn/flyte/framdrift med bein.

 

Tidspunkt:

Kurset går over 8 veker med undervisning ein kveld per veke Torsdag 31. januar-Torsdag 28.mars kl 19.45-20.30

 

Innhald og mål:

 Vi fylgjer prinsippet dykke, flyte, gli, framdrift. Gjennom ein forsiktig progresjon med ulike øvelsar der målet er at ein etterkvart skal lære å symje enkel crawlteknikk.

Crawl frå start 

 

Målgruppe: Minste alder 16 år. Kurset krev at du kan å symje litt, men ønsker å lære crawlteknikk.

Innhald og mål:

- Fråspark og gli

- armtak

- beinspark

- pusteteknikk

Tidspunkt:

Kurset vil starte tysdag den 29. januar- 26. mars kl 19.15-20

8 veker

 Teknikkurs crawl  (for vidarekomne)

Vår dyktige symje-/stupeinstruktør Pelle Thomsen vil vere instruktør på kurset. 

 Kursstart torsdag 31. januar-28. mars kl 19.-19.45

Varigheit 8 gongar.

Målgruppe:

Dette kurset er berekna for vaksne over 16 år som ønsker å perfeksjonere crawlteknikken.

 Innhald og mål:

Vi arbeider etter ein progresjon der du kombinerer ulike teknikkøvelsar der målet er å betre symjeteknikken.

 Delmål:

 • Fråspark og gli
 • Beinspark (med og uten plate)
 • Pusteteknikk
 • Rotasjon
 • Armtak
 • Øve på stup
 • Kjennskap til saltovending

 

Alle kursdeltakarane må vere medlem i

VTI-allianse. Dette er lovpålagd gjennom idrettsforbundet for at ein skal vere forsikra.

Pris kr 200,- pr. år. Medlemskontingenten betalar ein på  bankgiro frå VTI-fotball ein gong i året. Det er dei som krev inn kontigenten på vegne av allianseidrettslaget. Giro blir tilsendt.

 

Bindande påmelding.

 

Atterhald om nok påmelde.

 

 

 

 

 

 

 


sparebank1_logo_blaa_02_570px_7536.jpg

Påmelding til symjekurs

Symjekursa til VTI-symjing administrerast gjennom web-portalen www.tryggivann.no. Ønskjer du å melde på nokon må du gjere  følgjande:

 
1: Registrer deg: Gå inn på nettstaden og registrer ein brukar i namnet til deg som føresett. Lenka finn du øvst i høgre hjørne. NB! Sjølv om du skal melde på eit barn er det likevel du som skal opprette brukarkonto. Barnet registrerer du seinare.
2: Meld deg på: Søk først fram kursa til "Volda TI" og vel den typen kurs du ønskjer, "Vannmerket" er lettast medan "Selunge" er for dei lengst komne. Trykk for meir info og deretter "Meld på". No er det tid for å registrere barnet. Er du usikker på kva kurs barnet ditt høyrer til, sender du ein e-post til symjekurs@gmail.com. Trykk lenka "Klikk for å registrere en person". Etterpå merker du av og fullfører påmeldinga.

Send e-post til symjekurs@gmail.com dersom det er noko du lurer på. Omtale av kurstilbodet finn du under symjekurs i menyen til venstre.
 
KURS
Symjegruppa arrangerer symjekurs for både barn, ungdom og vaksne. Ein blir
mellombels medlem i symjegruppa ved å ta del på symjekursa,
og må difor også vere medlem i VTI-allianseidretten sidan symjegruppa ligg under denne paraplyorganisasjonen. Dersom ein allereie er medlem i VTI gjennom fotballen, skiskyttarlaget oa., slepp ein å betale noko ekstra. Medlemsavgifta er på kr 125,- for dei under 14 år og kr 250 for dei over 14 år. Familiemedlemsskap kostart kr 450.
Påmeldinga til symjekursa på tryggivann.no er bindande. Dersom det føreligg sjukdom som vedvarer meir enn halve kurstida, kan det leggast fram legeattest. Elles kan kursa bli avlyste dersom det er for få påmelde. Kursavgifta vil då bli refundert.
 
 
 
Begynnaropplæring for barn, 5-11 år:
Grunnlaget for å bli ein god symjar
legg ein tidleg. Symjegruppa følgjer kursopplegget til Norges svømmeskole
som lærer kjernefunksjonar gjennom 20 øvingar. Dei fire kjernefunksjonane
"Dykke", "Flyte", "Gli" og "Framdrift" lærer ein på kursa Kval,
Skilpadde, Pingvin og Selungen. Kursa går tysdagane 17.30 - 18.00, 18.05 - 18.35 og 18.40 - 19.10. Vi køyrer alle begynnarkursa paralellt på alle dei tre kurstidene, dei vidaregåande kursa sel kl 17.30 og kl 18.40 og sjøløve kl 18.05. 
Kursa for barn går over 14 veker og kostar kr 1600,-
Ungdom- og vaksenkurs går over 10 veker torsdagar kl 20.15
og kostar kr 1500,-
Bindande påmelding!


 

 

Vasstilvenjing for vaksne

Målgruppe:

Dette kurset er for dei som IKKJE kan å symje og kjenner seg utrygge i vatn.

Målsetnad:

Her vil ein lære dei elementære ferdigheitene som skal til for å kunne symje med fokus på å kjenne seg meir fortruleg med vatn. Ein har ein svært tett oppfylgjing av instruktør. Etter endt kurs er målet at ein skal kunne flyte og skape litt fremdrift med armane og beina.

Fredag og laurdagar frå 14. oktober (sjå Tryggivann.no). Siste kursdag 6. des. Kurset går over 8 gongar.

Symjeopplæring for vaksne (crawl nybegynnar)

Kurshaldar: Pelle Thomsen, symjar for VTI-Symjegruppa gjennom fleire år, samt instruktør i symjing og stup.

Målgruppe:

Vaksne over 16 år som ikkje kan å symje, eller som kan symje litt.

Om kurset:

Kurset går over 8 veker med undervisning ein kveld per veke Torsdag 18. oktober- Torsdag 6. des kl 19-19.45

Innhald og mål:

 Vi fylgjer prinsippet dykke, flyte, gli, framdrift. Gjennom ein forsiktig progresjon med ulike øvelsar der målet er at ein skal lære å symje enkel crawlteknikk.

Teknikkurs bryst

Vår dyktige symjetrenar/instruktør Adam Zanka vil vere instruktør på kurset. (engelsk). Han har vore i besittelse av fleire tjekkiske jr. reknordar, deriblant på 50 m bryst (rekorden stod i 7 år!).

Målgruppe:

Vaksne frå 16 år som kan å symje, og som ønsker å videreutvikle symjeferdigheitene sine med brystsymjingsteknikk.

Krav:

Kurseleven må være fortruleg med å være i vatn, og må minimum kunne symje nokre lengder ved kursstart.

Om kurset:

Kurset går over 8 veker med undervisning ein gong per veke frå torsdag 18. oktober- torsdag 06. des. Ein undervisningstime varer i 45 min.

Innhald og mål:

Vi arbeider etter ein progresjon der du kombinerer ulike teknikkøvelsar der målet er å betre symjeteknikken.

Delmål:

Fråspark og gli

Beinspark (med og utan plate)

Pusteteknikk

Armtak

Teknikkurs crawl

 Vår dyktige symjetrenar/instruktør Adam Zanka vil vere instruktør på kurset. (engelsk).

 Kursstart torsdag 18. okt. kl 19.45

Varigheit 8 gongar.

Krav:

Dette kurset er berekna for vaksne over 16 år som greier å symje nokre lengder og som ønsker å lære seg ein betre crawlteknikk

 Innhald og mål:

Vi arbeider etter ein progresjon der du kombinerer ulike teknikkøvelsar der målet er å betre symjeteknikken.

 Delmål:

 • Fråspark og gli
 • Beinspark (med og uten plate)
 • Pusteteknikk
 • Rotasjon
 • Armtak
 • Øve på stup
 • Kjennskap til saltovending

 

Alle kursdeltakarane må vere medlem i

VTI-allianse. Dette er lovpålagd gjennom idrettsforbundet for at ein skal vere forsikra.

Pris kr 200,- pr. år. Medlemskontingenten betalar ein på bankgiro frå VTI-fotball ein gong i året. Det er dei som krev inn kontigenten på vegne av allianseidrettslaget. Giro blir tilsendt.

 Bindande påmelding.

 Atterhald om nok påmelde.

 

 

 

 

 

 

 

Våre sponsorar

sparebank_1_s_re_sunnm_re.png
ke_logo_cmyk_b.jpg
logo_brukt.jpg
klubben.png

Copyright © 2007 - 2008 Volda Turn og Idrett - Symjegruppa
Kommentarar til nettstaden? Kontakt webmaster

Webdesign og CMS: Osberget AS