Klubbhandbok for VTI-Symjegruppa

Klubbhandbok er eit verkty for å tileigne seg informasjon for nye medlemmer og for dei som er nye i styret. Dette skal vere eit levande dokument som kan reviderast med jamne mellomrom.

For å kome til Klubbhandbok, oppdatert april 2020 (be om tilgong).

Dersom du har kommentarar om innhaldet, er det informasjon som du saknar el., send ein mail til symjekurs@gmail.com.

Våre sponsorar

sparebank_1_s_re_sunnm_re.png
ke_logo_cmyk_b.jpg
logo_brukt.jpg
klubben.png

Copyright © 2007 - 2008 Volda Turn og Idrett - Symjegruppa
Kommentarar til nettstaden? Kontakt webmaster

Webdesign og CMS: Osberget AS