sparebank1_logo_blaa_02_570px_7536.jpg

Symjekurs for hausten.

Det er no lagt ut symjekurs med planlagd oppstart den fyrste veka i september ved Hovdebygda Skule. Kursa er sett opp frå måndag til torsdag. Sjå nivvåveljar under symjekurs i fana til venstre. Der står det også meir informasjon om dei ulike nivåa. Dei som allereie har delteke på kurs, skal ha tilgang til anbefaling til rett nivå til vidare påmelding på min side på tryggiann. 

Kursa går over 14 veker a 30minutt (ikkje kurs i haustferie) og kostar kr 1600,- kr 100,- i medlemskontigent i VTI-Allianse kjem i tillegg og lovpålagt mtp. forsikring. Etter avslutta kurs, får ein utdelt diplom og merke.

Påmeldinga er bindande.

For spørsmål ta kontakt på:

symjekurs@gmail.com

tlf. 911 85762

Anne-Britt Aambø Hallaråker

Symjeskuleansvarleg

Vasstilvenjing

Onsdag kl 17.30

Torsdag kl 17.30

Kval (dykke)

Mandag kl 17.30 (5-11 år)

Onsdag kl 17.30 (5-11 år)

Onsdag kl 18.05 (5-11 år)

Torsdag kl 18.05 (4-6 år)

Skilpadde (Flyte)

Mandag kl 17.30

Mandag kl 18.05

Mandag kl 18.40

Onsdag kl 18.05

Onsdag kl 18.40

Pingvin (Gli)

Mandag kl 18.05

Mandag kl 18.40

Onsdag kl 18.40

Selunge (framdrift)

Tysdag kl 17.30

Tysdag kl 18.05

Onsdag kl 17.30

Torsdag kl 17.30

Sel (vidaregåande crawl/rygg)

Tysdag kl 18.40

Sjøløve (grovkorna brystsymjng/butterfly)

Tysdag kl 18.40

Symjekurs for vaksne

Lyst å lære deg brystteknikk?
Lyst å lære deg brystteknikk?

- Vasstilvenjing, flyte, gli. (nybegynnar)

- Crawl frå start (krev at ein er trygg i vatn, kan flyte og symje litt)

- Teknikkurs crawl (vidarekomne)

Kurspris kr 1600,-

 Vasstilvening/ flyte/gli for vaksne (crawl nybegynnar)

Kurshaldar: Pelle Thomsen, symjar for VTI-Symjegruppa gjennom fleire år, samt ein dyktig instruktør i symjing og stup.

 

 Målgruppe:

Vaksne over 16 år som ikkje kan å symje, men treng å bli komfortabel i vatn/flyte/framdrift med bein.

 

Tidspunkt:

Kurset går over 8 veker med undervisning ein kveld per veke Torsdag 31. januar-Torsdag 28.mars kl 19.45-20.30

 

Innhald og mål:

 Vi fylgjer prinsippet dykke, flyte, gli, framdrift. Gjennom ein forsiktig progresjon med ulike øvelsar der målet er at ein etterkvart skal lære å symje enkel crawlteknikk.

Crawl frå start 

Vår dyktige symje-/stupeinstruktør Pelle Thomsen er kurshaldar.

Målgruppe: Minste alder 16 år. Kurset krev at du kan å symje litt, men ønsker å lære crawlteknikk.

Innhald og mål:

- Fråspark og gli

- armtak

- beinspark

- pusteteknikk

Tidspunkt:

Kurset vil starte tysdag den 29. januar- 26. mars kl 19.15-20

8 veker

 Teknikkurs crawl  (for vidarekomne)

Vår dyktige symje-/stupeinstruktør Pelle Thomsen vil vere instruktør på kurset. 

 Kursstart torsdag 31. januar-28. mars kl 19.-19.45

Varigheit 8 gongar.

Målgruppe:

Dette kurset er berekna for vaksne over 16 år som ønsker å perfeksjonere crawlteknikken.

 Innhald og mål:

Vi arbeider etter ein progresjon der du kombinerer ulike teknikkøvelsar der målet er å betre symjeteknikken.

 Delmål:

  • Fråspark og gli
  • Beinspark (med og uten plate)
  • Pusteteknikk
  • Rotasjon
  • Armtak
  • Øve på stup
  • Kjennskap til saltovending

 

Alle kursdeltakarane må vere medlem i

VTI-allianse. Dette er lovpålagd gjennom idrettsforbundet for at ein skal vere forsikra.

Pris kr 200,- pr. år. Medlemskontingenten betalar ein på  bankgiro frå VTI-fotball ein gong i året. Det er dei som krev inn kontigenten på vegne av allianseidrettslaget. Giro blir tilsendt.

 

Bindande påmelding.

 

Atterhald om nok påmelde.

 

 

 

 

 

 

 


Har du lyst å bli medlem?

Om du har lyst å bli medlem i klubben, enten på kurs eller dei ulike treningsgruppene våre, eller kanskje som instruktør eller bidra på trenarsida, gjer vel å ta kontakt styret.


Våre sponsorar

sparebank_1_s_re_sunnm_re.png
ke_logo_cmyk_b.jpg
logo_brukt.jpg
klubben.png

Copyright © 2007 - 2008 Volda Turn og Idrett - Symjegruppa
Kommentarar til nettstaden? Kontakt webmaster

Webdesign og CMS: Osberget AS