sparebank1_logo_blaa_02_570px_7536.jpg

Jugendsvøm 30.-31.mars 2019

Påmeldingsfrist 19.mars 18:00

Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb har gleden av å invitere  til årets JUGENDSVØM 2019 på Moa Svømmehall i Ålesund.  Stevnet arrangeres i henhold til NSFs lover og regler.

Innbydelse
Påmelding Open klasse
Påmelding rekrutt

Når påmeldingsfrist er ute vil alle motta en epost fra meg med liste over påmeldinger. Då skal alle sjå over og gje tilbakemelding om noko er feil. 
Oppstart stupekurs for nybyrjarar utsett

Svalekurset startar  onsdag 6. mars kl 17.15 i Symjehallen i Volda. Det er Mina Somby Andersen som er instruktør, og går over 8 veker (kr 920,- pluss medlemskontigent på kr 100,-)

Stupekurs

Målgruppa er barn i alderen 7-11 år. Vi nyttar  Norges Stupskole (Norges Svømmeforbund) sin mal for stupopplæring.

Norges Stupskole har nokre hovedmål:

  1.    Lære bort trygg og sikker stuping, samt få barn- og unge til å bli fortruleg med både vatn og akrobatikk. Tryggleiken for stupskuleelevane og instruktørene er det aller viktigaste!

Tryggleik gjeld både når det kjem til fysiske utfordringar, men også det å komme inn i eit miljø  som er fritt for fordommar og forskjellsbehandling. Elevene skal kome til et trygt og forutsigbart treningsmiljø.

  1.    Få så mange barn og unge som mogeleg  til å sette pris på stupidretten. Stupidrett er ein idrett som gjev unike høve til å oppleve meistring uansett nivå. Alle kan drive med stuping, men ikkje alle kan bli flinke, og det er svært viktig å ta vare på utøvere som får mye glede av idretten, sjølv om  potensialet ikkje er så godt i utgangspunktet. Det er imidlertid då viktig å formidle at konkurranseaspektet kan definerast ut frå eigne prestasjonar og forbedringar, og ikkje hva andre barn på samme alder får til.
  2.    Gje grunnlag for at alle stuparar skal kunne nå sitt eige potensial, og gje nasjonale retningslinjer for kva grunntrening innan stupsporten innebærer. Ein stupelev skal ha like høve for å lukkast  med stupsporten uavhengig av kva klubb han kjem frå. Alle stuparar i Noreg skal kunne det grunnleggende.

Bindande påmelding (forutset at det er nok påmelde).

Gå inn på tryggivann.no for påmelding.

For meir informasjon, sjå denne lenkja til Norges stupskole

 Symjekurs for vaksne

Lyst å lære deg brystteknikk?
Lyst å lære deg brystteknikk?

- Vasstilvenjing, flyte, gli. (nybegynnar)

- Crawl frå start (krev at ein er trygg i vatn, kan flyte og symje litt)

- Teknikkurs crawl (vidarekomne)

Kurspris kr 1600,-

 Vasstilvening/ flyte/gli for vaksne (crawl nybegynnar)

Kurshaldar: Pelle Thomsen, symjar for VTI-Symjegruppa gjennom fleire år, samt ein dyktig instruktør i symjing og stup.

 

 Målgruppe:

Vaksne over 16 år som ikkje kan å symje, men treng å bli komfortabel i vatn/flyte/framdrift med bein.

 

Tidspunkt:

Kurset går over 8 veker med undervisning ein kveld per veke Torsdag 31. januar-Torsdag 28.mars kl 19.45-20.30

 

Innhald og mål:

 Vi fylgjer prinsippet dykke, flyte, gli, framdrift. Gjennom ein forsiktig progresjon med ulike øvelsar der målet er at ein etterkvart skal lære å symje enkel crawlteknikk.

Crawl frå start 

Vår dyktige symje-/stupeinstruktør Pelle Thomsen er kurshaldar.

Målgruppe: Minste alder 16 år. Kurset krev at du kan å symje litt, men ønsker å lære crawlteknikk.

Innhald og mål:

- Fråspark og gli

- armtak

- beinspark

- pusteteknikk

Tidspunkt:

Kurset vil starte tysdag den 29. januar- 26. mars kl 19.15-20

8 veker

 Teknikkurs crawl  (for vidarekomne)

Vår dyktige symje-/stupeinstruktør Pelle Thomsen vil vere instruktør på kurset. 

 Kursstart torsdag 31. januar-28. mars kl 19.-19.45

Varigheit 8 gongar.

Målgruppe:

Dette kurset er berekna for vaksne over 16 år som ønsker å perfeksjonere crawlteknikken.

 Innhald og mål:

Vi arbeider etter ein progresjon der du kombinerer ulike teknikkøvelsar der målet er å betre symjeteknikken.

 Delmål:

  • Fråspark og gli
  • Beinspark (med og uten plate)
  • Pusteteknikk
  • Rotasjon
  • Armtak
  • Øve på stup
  • Kjennskap til saltovending

 

Alle kursdeltakarane må vere medlem i

VTI-allianse. Dette er lovpålagd gjennom idrettsforbundet for at ein skal vere forsikra.

Pris kr 200,- pr. år. Medlemskontingenten betalar ein på  bankgiro frå VTI-fotball ein gong i året. Det er dei som krev inn kontigenten på vegne av allianseidrettslaget. Giro blir tilsendt.

 

Bindande påmelding.

 

Atterhald om nok påmelde.

 

 

 

 

 

 

 


Har du lyst å bli medlem?

Om du har lyst å bli medlem i klubben, enten på kurs eller dei ulike treningsgruppene våre, eller kanskje som instruktør eller bidra på trenarsida, gjer vel å ta kontakt styret.


Våre sponsorar

sparebank_1_s_re_sunnm_re.png
ke_logo_cmyk_b.jpg
logo_brukt.jpg
klubben.png

Copyright © 2007 - 2008 Volda Turn og Idrett - Symjegruppa
Kommentarar til nettstaden? Kontakt webmaster

Webdesign og CMS: Osberget AS